Start

Erik Weiman

Samhällskontakt, opinion och kommunikation

Uppdrag: samhällsutveckling

Politik och företagande behöver varandra, men det kan vara svårt att hitta rätt väg till goda samtal mellan företagare och dem som är verksamma i den offentliga miljön. Det kan gälla upphandlingar och nya produkter, mark- och fastighetsfrågor eller förståelse för hur politiska beslutsprocesser påverkar varadagen i ett företag.

 

Processerna i stat, kommuner och landsting skiljer sig från näringslivets snabba och enkla vägar till beslut. Vägen till en bra delaktighet och möjligheten att förstå och kunna påverka kräver erfarenhet och förståelse för demokratins arbetssätt.

 

Arbete med att utveckla samhällskontakter och guida i politiska beslutsprocesser skiljer sig inte i grunden från andra konsulttjänster. Mitt arbete handlar om att skapa förståelse och dialog mellan olika aktörer - och i hög grad om att underlätta och stödja viktiga processer för samhällsutvecklingen.

 

Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill veta mer.

Samhällskunskap

Sedan början av 80-talet har jag varit verksam i politiken. Jag har haft en lång rad uppdrag på alla nivåer - kommun-, landstings- och rikspolitik - och arbetat med en mängd olika frågor.

 

Erfarenheten från detta har jag med i arbetet: att hjälpa till att hitta rätt i den politiska vardagen.

 

Skillnaderna är stora mellan politik och näringsliv. Jag vill bidra till bättre kunskap och förståelse.

Kontakt:

Telefon: 070-691 60 26

E-post: erik@weiman.se

Twitter: @erikweiman

Skype: @weimane

 

Adress:

Krusenberg 632

755 98 Uppsala

 

Vägbeskrivning

 

  1.