Bakgrund

Erik Weiman

Samhällskontakt, opinion och kommunikation

Att förstå politik och samhällsfrågor

I många situationer kan erfarenhet av och insikt i hur det politiska beslutsfatttandet fungerar vara viktigt för ett företag, oavsett bransch. Ett företag berörs av politikens villkor och är beroende av att kunna förstå och hantera de olika intressen som präglar politik och samhällsfrågor.

 

Partiernas idéer och grundläggande värderingar är bara en del av dessa processer. Minst lika viktigt är att förstå rollfördelningen mellan olika politiska organ, mellan förtroendevalda och anställda tjänskemän, mellan lagstiftare och andra aktörer och sist men inte minst mellan de valda politikerna och deras uppdragsgivare: väljarna.

 

Kunskap om dessa processer är viktiga för att kunna ställa rätt frågor, leverera rätt underlag och vända sig till rätt personer vid rätt tidpunkt.

 

Min bakgrund som förtroendevald finns i mitt engagemang för Moderaterna. I mitt yrkesarbete är jag politiskt neutral och arbetar för mina uppdragsgivare. Mitt kontaktnät finns i alla politiska partier och bygger på förtroenden som inte i första hand är partipolitiska.

Bakgrund och erfarenheter

- Politiska förtroendeuppdrag sedan 1982.

- Ordförande i landstingsstyrelsen i Uppsala län 2006-2014

- Ersättare i riksdagen 2002-2014

- Ledamot i kommunfullmäktige i Gävle, Uppsala och Knivsta kommuner.

- En lång rad kommunala uppdrag, bland annat i kommunstyrelse, fastighetsnämnd, kulturnämnd och socialnämnd.

- Ett antal uppdrag på nationell politisk nivå med inriktning på hälso- och sjukvård, trafik, IT och arbetsgivarfrågor

- Mycket brett kontaktnät inom hela det svenska politiska systemet.

 

Kontakt:

Telefon: 070-691 60 26

E-post: erik@weiman.se

Twitter: @erikweiman

Skype: @weimane

 

Adress:

Krusenberg 632

755 98 Uppsala

 

Vägbeskrivning