Uppdrag

Erik Weiman

Samhällskontakt, opinion och kommunikation

Löpande rådgivning

Råd och aktiva insatser i frågor som rör politiska beslut eller andra samhällsfrågor.

 

Strategisk rådgivning och styrelsearbete

Politiken har gett viktiga erfarenheter i frågor som rör ledning och styrning. Uppdraget som ordförande i landstingsstyrelsen innebar dagligt arbete i styrelsen för en verksamhet med 12 miljarder i omsättning och 12.000 anställda. Jag delar gärna med mig av de kunskaper det gett.

 

Utbildning, föreläsningar och föredrag

Jag föreläser och utbildar i frågor som rör politik och samhällsutveckling, berättar om min syn på den politiska utvecklingen eller innebörden i politiska beslut och beskriver hur politiken påverkar näringsliv och samhälle.

 

Upphandling och offentlig finansiering

Ett viktigt område för många företag är att förstå hur det offentliga handlar upp och anskaffar varor och tjänster. Det offentliga är också en viktig finansiär genom olika aktörer inom EU, tillväxtfrämjande myndigheter och fonder av olika slag.

 

Uppdrag:

Olika uppdrag kräver olika sätt att arbeta.

 

Jag kan bistå med enskild rådgivning, föreläsningar och utbildning eller långsiktigt, löpande arbete med strategiska frågor där bakgrunden i politik och samhällsfrågor kan vara användbara.

 

Vi träffas för en första förutsättningslös diskussion där vi går igenom relevanta frågor och gemensamt hittar ett bra sätt att arbeta.

 

Kontakt:

Telefon: 070-691 60 26

E-post: erik@weiman.se

Twitter: @erikweiman

Skype: @weimane

 

Adress:

Krusenberg 632

755 98 Uppsala

 

Vägbeskrivning